Melnais saraksts

Komersanti, kas labprātīgi nav izpildījuši Patērētāju Strīdu risināšanas komisijas uzliktos lēmumus.

KOMERSANTS LĒMUMA IZRAKSTS
SIA "PERSEUS PAVILJON"
Reģ. Nr. 40103930139
Baldones ielā 6 - 8, Rīgā
LV-1007
Nav izpildīts uzliktais pienākums atmaksāt naudas summu par pasūtītu un nepiegādātu preci.Skatīt