Kredītu starpnieku un kredītu starpnieku pārstāvju reģistrs

  1. SIA "LATVIJAS KREDĪTU CENTRS"
  2. SIA "Sefinance Credit"

 

SIA "LATVIJAS KREDĪTU CENTRS"

Statuss:Kredīta starpnieks
Kredīta starpnieka reģistrācijas datums:23.03.2017
Reģistrācijas numurs Reģistrā:KS-01
Kredīta starpnieka izslēgšanas no reģistra datums:-
Reģistrācijas numurs (jur.p):40103664202
Juridiskā adrese (jur.p):
Pakalpojumu sniegšanas vieta:


 

Ulbrokas iela 10-30, Rīga, LV-1021

Dzirnavu iela 121, Rīga, LV-1050

Valdes loceklis:Vladimirs Gladiševs
Darbinieka/u Vārds un Uzvārds:Sergejs Geraščenko
Sniegtie pakalpojumi:

- Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos

- Dod padomus patērētājiem

EEZ valsts, kurā tiek sniegti pakalpojumiLatvija
Kredīta devējs/i, kuru/us pārstāv:AS "West Kredit", AS "Money Express Credit", SIA "FZ CAPITAL", SIA "Grand Credit", SIA "VITA CREDIT"
Profesionālās darbības civiltiesiskās apdrošināšanas remiņš un darbības teritorija:Latvijas teritorija 
No 16.03.2017.-15.03.2018.
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši

SIA "Sefinance Credit"

STATUSS:Kredīta starpnieks
KREDĪTA STARPNIEKA REĢISTRĀCIJAS DATUMS:19.03.2017
REĢISTRĀCIJAS NUMURS REĢISTRĀ:KS-02
KREDĪTA STARPNIEKA IZSLĒGŠANAS NO REĢISTRA DATUMS:-
REĢISTRĀCIJAS NUMURS (JUR.P):40103782232
JURIDISKĀ ADRESE (JUR.P):
PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS VIETA:


 

Rūpniecības iela 14-19, Rīga, LV-1010

Krišjāņa Valdemāra iela 

VALDES LOCEKLIS:Sandis Eglavs
DARBINIEKA/U VĀRDS UN UZVĀRDS:

Pēteris Burbergs
Guntars Ambainis

SNIEGTIE PAKALPOJUMI:

Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos

EEZ VALSTS, KURĀ TIEK SNIEGTI PAKALPOJUMILatvija
KREDĪTA DEVĒJS/I, KURU/US PĀRSTĀV:Bigbank AS Latvijas filiāle, AS "West Kredit", AS "Citadele banka", AS "Hipocredit"
PROFESIONĀLĀS DARBĪBAS CIVILTIESISKĀS APDROŠINĀŠANAS REMIŅŠ UN DARBĪBAS TERITORIJA:Latvijas teritorija 
No 17.03.2017.-16.03.2018.
Pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods: 36 mēneši