Iesniegumu VEIDLAPAS

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (lejuplādēt) parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem - iesniedzams PTAC

Iesniegums grozījumu veikšanai speciālajā atļaujā (licencē) (lejuplādēt) parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem - iesniedzams PTAC

Iesniegums speciālās atļaujas (licences) pārreģistrācijai (lejuplādēt) parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem - iesniedzams PTAC