Citu EEZ valsts kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji

Citu EEZ valstu kompetento iestāžu reģistrā reģistrēti kredīta starpnieki un kredīta starpnieku pārstāvji, kuriem ir tiesības sniegt starpniecības pakalpojumus Latvijā (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014.gada 4.februāra direktīvas 2014/17/ES par patērētāju kredītlīgumiem saistībā ar mājokļa nekustamo īpašumu un ar ko groza Direktīvas 2008/48/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 1093/2010 32.pantu)

PRIVATE FINANCE LIMITED
Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:23.03.2016
Starpnieka reģistrācijas valsts:Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs:310566
Juridiskā adrese:21 Bedford Square, London, WC1B 3HH, United Kingdom
Kontaktpersona:Hayley Bailey
Kontaktinformācija:sjc@privatefinance.co.uk
Sniegtie pakalpojumi:Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk

 

 

LANDMARK FINANCIAL LIMITED
Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:21.03.2016
Starpnieka reģistrācijas valsts:Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs:304984
Juridiskā adrese:78 York Street, London, W1H 1DP, United Kingdom
Kontaktpersona:Andrew Fell
Kontaktinformācija+44 (0)2078314166 afell@landmarkfinancial.co.uk
Sniegtie pakalpojumiDod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk

 

 

PROFESSIONAL MORTGAGE SERVICES UK LLP
Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:21.03.2016
Starpnieka reģistrācijas valsts:Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs:480454
Juridiskā adrese:5 New York Street, Manchester, M1 4JB, United Kingdom
Kontaktinformācija:Jerry Mcinerney
Sniegtie pakalpojumi:
  • Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem
  • Piedalās sagatavošanas/pirmslīguma administratīvajos darbos
  • Slēdz kreditēšanas līgumus
  • Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk

 

 

LIQUID COMPLETE LIMITED
Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:21.03.2016
Starpnieka reģistrācijas valsts:Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs: 685425
Juridiskā adrese:1 The Pavilions Bridge Hall Drive, Bury, Greater Manchester, Bl9 7NX, United Kingdom
Kontaktinformācija:karen@thegiconsultant.com +44 1617967708
Sniegtie pakalpojumi:
  • Piedāvā kreditēšanas līgumus/iepazīstina ar kreditēšanas līgumiem
  • Piedalās sagatavošanas/ pirmslīguma administratīvajos darbos
  • Slēdz kreditēšanas līgumus
  • Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk

 

 

ALEXANDER BEARD INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED
Statuss:Nepiesaistītais kredīta starpnieks
Ārvalsts kompetentās iestādes paziņojuma nosūtīšanas datums:31.03.2016
Starpnieka reģistrācijas valsts:Apvienotā Karaliste
Reģistrācijas numurs: 225566
Juridiskā adrese:Unit 14/16 Rossmore Business Village, Inward Way, Ellesmere Port, Cheshire CH65 3EY, United Kingdom
Kontaktinformācija:enquiries@landp-ifa.co.uk +44 (0) 1513465460
Sniegtie pakalpojumi:Dod padomus patērētājiem
Ārvalsts kompetentā (reģistra) iestāde:Financial Conduct Authority https://register.fca.org.uk